Ford thực hiện nhiều hoạt động bảo vệ môi trường tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Công ty Ford Motor mới đây đã công bố Báo cáo Phát triển Bền vững hàng năm lần thứ 18, nhấn mạnh những nỗ lực của công ty trong việc duy trì hoạt động kinh doanh bền vững, bao gồm cả những hoạt động bảo vệ môi trường tiêu biểu tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Quy trình áp dụng công nghệ tiên tiến vào phát triển bền vững

Bản báo cáo của Ford cho thấy công ty đã áp dụng những kinh nghiệm bảo vệ môi trường như thế nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Báo cáo Phát triển Bền vững của Ford trong năm 2016 – 2017 đã nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của công ty trong hoạt động bảo vệ môi trường, bao gồm:

Giảm 50% lượng nước sử dụng trong sản xuất công nghiệp. Trong 7 năm qua, với việc tái sử dụng nước sản xuất, tối ưu hóa sự vận hành của tháp giải nhiệt cùng nhiều công nghệ tiên tiến khác, Ford đã thành công trong việc giảm 50% lượng nước tiêu tốn trong quá trình sản xuất một chiếc xe hơi, hướng tới ngừng sử dụng nước ngọt trong hoạt động sản xuất và lắp ráp trên toàn khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Tại Việt Nam, nhà máy của Ford tại Hải Dương đã tái chế và tái sử dụng gần 370.000 mét khối nước trong năm 2016. Nhà máy thậm chí còn tái sử dụng lượng nước được dùng để mô phỏng mưa bão trong quá trình kiểm tra chất lượng của những chiếc xe.

Mô hình sản xuất của Ford

Không chất thải công nghiệp. 82 nhà máy của Ford trên khắp thế giới, trong đó có 13 nhà máy tại châu Á – Thái Bình Dương đã thành công trong việc ngừng tạo ra chất thải công nghiệp trong quá trình sản xuất.

Các nhà máy được chứng nhận không tạo ra rác thải sẽ góp phần xóa sổ những bãi rác công nghiệp tại khu vực này. Để đạt được mục tiêu này, Ford đã thực hiện rất nhiều giải pháp như phân loại, tái chế, tái sử dụng rác thải và tăng cường sử dụng bao bì sản phẩm thân thiện với môi trường.

Theo: Mạng INTERNET